Głównym celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 340 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 - 30.11.2023.

Obszar: obszar rewitalizacyjny w obrębie miasta Łodzi.

Wartość projektu: 5 230 159,92 zł

Kwota dofinansowania: 4 707 143,92 zł

 

Cel projektu :

  • nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kwalifikacji zawodowych (min. 103 os., tj. 30%UP) oraz kompetencji zawodowych (min. 170 os., tj.50%UP) – do 11.2023;
  • nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie doświadczenia zawodowego przez 34 os., tj. 10%UP – do 11.2023;
  • pozyskania stałego zatrudnienia przez min. 156 os. – do 02.2024.

Rezultatem działań będzie pozyskanie stałego zatrudnienia przez min. 156 osób, co przełoży się na poprawę sytuacji grupy docelowej na lokalnym rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, wyjście z bezrobocia oraz rozwój obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

 

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.